Midtjyske arkitekter øger væksten og satser internationalt


Arkitekterne i Midtjylland tager markedsandele fra hovedstaden og beviser, at der er muligheder i det internationale marked. Det fremgår af analyse lavet af NyX.

Arkitektfirmaer i Region Midtjylland har haft stor fremgang i omsætningen. Regionens samlede omsætning er således steget med 42 %. Det er knap det dobbelte af den stigning hovedstadsområdet har oplevet og godt det dobbelte af resten af branchens omsætningsstigning i perioden 2005 til 2007. Det fremgår af tal fra en kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland, som konsulentfirmaet NyX har foretaget.

Det går rigtig stærkt vest for Århus
Tallene viser, at både Århus isoleret set, men især resten af regionen har haft succes med en omsætningsforøgelse til følge. Arkitektfirmaerne i regionen uden for Århus har øget deres omsætning med samlet set 51,3 %, og de århusianske arkitekter har haft en procentvis forøgelse på 32,8 %. For begge områders vedkommende er tallet langt over gennemsnittet for hele landet.

Højeste omsætning pr. medarbejder i landet
Regionen uden for Århus har desuden den største omsætning pr. fuldtidsmedarbejder i hele landet. Omsætningen pr. medarbejder i regionen uden for Århus er således godt 300.000 kr. højere end hele landsgennemsnittet og knap 500.000 kr. højere end i københavnske arkitektvirksomheder.

På dette område halter Århus efter og ligger således hele 650.000 kr. pr. fuldtidsmedarbejder under resten af Region Midtjylland.

Stor succes med eksport
Også på eksporten har de midtjyske arkitekter haft en meget positiv fremgang. Således er Midtjyllands del af landets samlede eksport i perioden steget fra 18 til 45 %. Igen er det hovedstaden, der holder for. I samme periode har den haft en tilbagegang fra 66 til 45 % af branchens eksport.

Kigger vi på eksport pr. fuldtidsmedarbejder, er der tale om den samme tendens. Her ligger Region Midtjylland i 2007 godt 10.000 kr. over hovedstaden. Hvor københavnerne året før havde mere end dobbelt så stor en eksport pr medarbejder som midtjyderne.

Århus trækker eksporten
Det er specielt Århus, der har sendt regionen i førertrøjen vedrørende eksport. I 2005 havde hovedstaden dobbelt så stor en eksport pr. fuldtidsmedarbejder, men i 2007 havde situationen ændret sig, så Århus nu havde 76.000 kr. i eksport pr. medarbejder mod hovedstadens 44.000 kr.

Kan succesen bide sig fast?
Man kan ikke med sikkerhed fæstne lid til, at den eksportsucces Midtjylland og specielt Århus har haft i 2007, vil fortsætte. Dels er et enkelt år lige lidt nok, og finanskrisen har muligvis også sat sit præg på statistikkerne, når vi får nye tal. Men under alle omstændigheder er eksportsuccesen bevis for, at de midtjyske og specielt århusianske arkitekter har potentiale til at satse internationalt.

Del med dine venner:
  • email
  • Add to favorites
  • Facebook
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks

Efterlad en kommentar