Er kreative iværksættere for ”selvfede” eller for travle?


¾ af iværksætterne indenfor de kreative erhverv mener ikke, at manglende kompetencer udgør en begrænsning for deres virksomhed.

NyX har foretaget en analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland, blandt andet baseret på et omfattende spørgeskema, som er besvaret af 650 virksomheder indenfor arkitektur, design, PR og kommunikation, grafisk design, reklamebureauer, indretningsdesign, mode- og livsstilsvirksomheder. Desuden er det fulgt op med en række interviews af virksomhedsledere.

En af konklusionerne er, at Virksomhederne mangler forretningskompetencer.

Små virksomheder skal mestre mange discipliner – såvel faglige som kommercielle – i hænderne på en eller nogle få personer. Det mener mange af virksomhederne dog ikke er et aktuelt problem. Kun 24 % af virksomhederne med 0-4 ansatte finder, at behov for kompetenceudvikling i større grad udgør en begrænsning for deres udvikling. For virksomheder med over 20 ansatte er andelen oppe på 50 %. Det rejser uundgåeligt spørgsmålet om navnlig de mindre virksomheder i kreativ sektor har en realistisk vurdering af, hvad der skal til for at opnå større konkurrencedygtighed.

En af vores kortlægnings konklusioner er, at selv om der blev udbudt branchespecifikke forretningsudviklingsforløb, via Væksthus eller tilsvarende, så vil en meget stor del af de kreative virksomheder ikke deltage, da de ikke finder, at de har behov herfor.

Imidlertid er virksomhederne interesseret i at tilegne sig ny viden og nye kompetencer, når de skal vurdere fremtidige indsatsområder. Her vil 43 % fokusere på ny viden og nye kompetencer gennem rekruttering, efteruddannelse, rådgivning etc. Igen er der væsentlig forskel i relation til virksomhedens størrelse, idet helt op til 80 % af virksomhederne, med over 20 ansatte, har dette punkt som fremtidigt indsatsområde.

Men det særlige ved de kreative iværksættere er, at kompetencetilegnelse skal ske på måder, der kan engagere og involvere de kreative virksomheder ved, at de umiddelbart kan omsætte viden og kompetencer til nye produkter / markedserobringer, for ellers vil de ikke afsætte tid dertil.

En af de modeller NyX vil foreslå er en mere branchespecifik rådgivning.

I dag benytter de kreative erhverv kun i mindre grad det offentlige erhvervsfremme system, da de ikke finder, at systemet forstår deres forretningsmodeller, organisationskultur eller det marked, de agerer på.

Mere end halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen giver udtryk for, at rådgivningstilbud, som er skræddersyede til udvikling og drift af kreative virksomheder i væsentlig grad vil forbedre deres udviklingsmuligheder. Dette gælder vel at mærke uafhængigt af, om der er tale om iværksættervirksomheder eller etablerede virksomheder.

Læs mere om undersøgelsen her…

Del med dine venner:
  • email
  • Add to favorites
  • Facebook
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks

Efterlad en kommentar