De kreative erhverv kan med fordel anvende mere ny viden


Innovation er en nødvendighed. Ny viden er brændstof for udviklingen. Men virksomhederne gør for lidt for at skaffe sig ny viden. Det viser NyXs analyser.

De kreative erhverv i Region Midtjylland har fokus på innovation. Konsulentfirmaet NYX har for Region Midtjylland foretaget en kortlægning af de kreative erhverv i området. I rapporten giver 60 % udtryk for, at innovation har haft positiv indflydelse på udviklingen i deres virksomhed inden for de sidste tre år.

En forudsætning for innovation er evnen til at skaffe ny viden. Viden kan selvsagt komme mange steder fra, og regionen har adskillige vidensinstitutioner, som tilbyder opdateret viden på forskellige og relevante områder. Det er i den forbindelse overraskende, at virksomhederne ikke i højere grad trækker direkte på den viden, som universiteter og andre vidensinstitutioner ligger inde med.

Kortlægningsrapporten viser, at kun 14 % af de kreative virksomheder i regionen i større omfang henter viden fra områdets vidensinstitutioner og hele 60 % benytter sig overhovedet ikke af muligheden.

Behovet er der

Regionens virksomheder er dog ikke i tvivl om, at der er meget at hente. Således peger 32 % af de kreative virksomheder på, at vidensinstitutionerne har stor betydning for udviklingen i de kreative brancher, og kun 4 % mener overhovedet ikke, at der er noget at komme efter i den sammenhæng.

Noget tyder på at større virksomheder ser flest muligheder i at udnytte og opsamle ny viden. Således trækker de største virksomheder allerede mest på ny viden fra områdets vidensinstitutioner. Og 60 % af de virksomheder, der har mere end 20 ansatte, mener, at en styrket brancheorienteret vidensoverførelse vil have positiv indvirkning på firmaets udvikling.

Barrierer

Adskillige virksomheder peger på, at de ikke har ressourcer til at orientere sig om ny viden, men det ser også ud til, at mange har svært ved at finde ud af, hvordan og hvor de skal henvende sig for at få del i forskning og ny viden.

Løsninger

Der kan og skal tænkes mange forskellige løsninger, for at de enkelte virksomheder får lettere adgang til forskning og ny viden. For øjeblikket er der i forbindelse med Århus som i kulturby 2017, planer om at etablere en virtuel platform, hvor virksomheder kan matches med videninstitutioner med henblik på at få adgang til den nyeste viden indenfor relevante områder.

Del med dine venner:
  • email
  • Add to favorites
  • Facebook
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks

Efterlad en kommentar