Midtjyske arkitekter øger væksten og satser internationalt


Arkitekterne i Midtjylland tager markedsandele fra hovedstaden og beviser, at der er muligheder i det internationale marked. Det fremgår af analyse lavet af NyX.

Arkitektfirmaer i Region Midtjylland har haft stor fremgang i omsætningen. Regionens samlede omsætning er således steget med 42 %. Det er knap det dobbelte af den stigning hovedstadsområdet har oplevet og godt det dobbelte af resten af branchens omsætningsstigning i perioden 2005 til 2007. Det fremgår af tal fra en kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland, som konsulentfirmaet NyX har foretaget.

Det går rigtig stærkt vest for Århus
Tallene viser, at både Århus isoleret set, men især resten af regionen har haft succes med en omsætningsforøgelse til følge. Arkitektfirmaerne i regionen uden for Århus har øget deres omsætning med samlet set 51,3 %, og de århusianske arkitekter har haft en procentvis forøgelse på 32,8 %. For begge områders vedkommende er tallet langt over gennemsnittet for hele landet. Læs mere…

Del med dine venner:
 • email
 • Add to favorites
 • Facebook
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Google Bookmarks

De kreative virksomheder skal markedsføre sig bedre


Meget tyder på, at de kreative erhverv i Midtjylland kan øge væksten ved at arbejde mere målrettet med markedsføring, det fremgår af NyXs analyser.

Midtjyllands kreative virksomheder er ikke særligt fokuserede på markedsføring. Det viser tal fra en kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland, som konsulentfirmaet NyX har foretaget.

Kun 15 % af virksomheder i den kreative sektor peger på, at markedsføring har haft væsentlig betydning for udviklingen af deres forretning i de sidste tre år.

Men undersøgelsen viser også, at det kreative erhverv gerne vil have, at kendskabet til deres virksomheder og produkter bliver større. Således angiver en tredjedel af virksomhederne, at de har et væsentligt behov for at tilegne sig kompetencer i forhold til markedsføring og salg. Læs mere…

Del med dine venner:
 • email
 • Add to favorites
 • Facebook
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Google Bookmarks

Mere fokus på eksport kan øge væksten i de kreative erhverv


De kreative i Midtjylland tænker ikke internationalt. Meget få virksomheder ser eksport som en del af deres forretningsområde. Det viser en NyX analyse

Den kreative sektor i Region Midtjylland er ikke orienteret mod det internationale marked. En kortlægning af de kreative erhverv i regionen foretaget af konsulentfirmaet NYX viser, at der er store udviklingsmuligheder på området. Både ved at øge eksporten, men også ved at lade sig inspirere af udlandet på områder som erhvervspolitik og lignende.

Kun 5% af virksomhederne vurderer, at den internationale dimension har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af deres forretning inden for de sidste tre år, og hele 60% fortæller, at det internationale overhovedet ikke har været inde i billedet. Læs mere…

Del med dine venner:
 • email
 • Add to favorites
 • Facebook
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Google Bookmarks

De kreative erhverv kan med fordel anvende mere ny viden


Innovation er en nødvendighed. Ny viden er brændstof for udviklingen. Men virksomhederne gør for lidt for at skaffe sig ny viden. Det viser NyXs analyser.

De kreative erhverv i Region Midtjylland har fokus på innovation. Konsulentfirmaet NYX har for Region Midtjylland foretaget en kortlægning af de kreative erhverv i området. I rapporten giver 60 % udtryk for, at innovation har haft positiv indflydelse på udviklingen i deres virksomhed inden for de sidste tre år.

En forudsætning for innovation er evnen til at skaffe ny viden. Viden kan selvsagt komme mange steder fra, og regionen har adskillige vidensinstitutioner, som tilbyder opdateret viden på forskellige og relevante områder. Det er i den forbindelse overraskende, at virksomhederne ikke i højere grad trækker direkte på den viden, som universiteter og andre vidensinstitutioner ligger inde med.

Kortlægningsrapporten viser, at kun 14 % af de kreative virksomheder i regionen i større omfang henter viden fra områdets vidensinstitutioner og hele 60 % benytter sig overhovedet ikke af muligheden. Læs mere…

Del med dine venner:
 • email
 • Add to favorites
 • Facebook
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Google Bookmarks

Er kreative iværksættere for ”selvfede” eller for travle?


¾ af iværksætterne indenfor de kreative erhverv mener ikke, at manglende kompetencer udgør en begrænsning for deres virksomhed.

NyX har foretaget en analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland, blandt andet baseret på et omfattende spørgeskema, som er besvaret af 650 virksomheder indenfor arkitektur, design, PR og kommunikation, grafisk design, reklamebureauer, indretningsdesign, mode- og livsstilsvirksomheder. Desuden er det fulgt op med en række interviews af virksomhedsledere.

Læs mere…

Del med dine venner:
 • email
 • Add to favorites
 • Facebook
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Google Bookmarks